Política de Privacitat

Protecció de dades personals.

A través de la pàgina web de Fincas Carbonell, S. L. P. no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers.

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació dels serveis sol·licitats, Fincas Carbonell, S. L. P. precisa recaptar determinades dades de l’usuari que són imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari dels mateixos. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

Fincas Carbonell, S. L. P., es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de custòdia, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació
S’informa que es poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, personant-se en les nostres oficines o enviant un escrit adjuntant fotocòpia del DNI o passaport, a Fincas Carbonell, S. L. P., C/ Aribau, 185, 5º, 4ª, 08021 Barcelona. Comprometent-se Fincas Carbonell, S. L. P. a donar resposta a aquestes sol•licituds en els terminis legalment establerts a tals efectes.

Enllaços
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a la pàgina web de Fincas Carbonell, S. L.P., no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs de les quals són responsables els seus respectius titulars.